Bảng giá Laptop Order Mazo

 • Duy nhất chỉ có tại Mazo: Các máy Order tại Order Mazo sẽ được hỗ trợ gửi bảo hành trong vòng 1 năm sang Trung Quốc nếu xảy ra vấn đề trong quá trình sử dụng máy, các máy order ngoài Mazo không nhận gửi hộ.

  Thời gian order máy khoảng 8 ngày

 • Thinkbook 14+ 14 inches : (update 25/3: nên mua các dòng CPU 7735H nếu đã có vì vừa rẻ, vừa mạnh hơn 6800H)

 • Thinkbook 14+ 6600H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.8k 90Hz 17.1tr
 • Thinkbook 14+ 6800H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.8k 90Hz 18.9tr
 • Thinkbook 14+ (2023) R7-7735H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.8k 90Hz 19tr
 • Thinkbook 14+ (2023) R7-7735H 32GB RAM 512GB SSD màn 2.8k 90Hz 22tr
 • Thinkbook 14+ 6800H 16GB RAM 512GB SSD, màn 2.8k 90Hz, card đồ hoạ RTX 2050 23tr
 • Thinkbook 14+ 6800H 32GB RAM 512GB SSD màn 2.8k 90Hz 22.6tr
 • Thinkbook 14+ I5 12500H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.8k 90Hz 17.7tr
 • Thinkbook 14+ I5 12500H 16GB RAM 512GB SSD, màn 2.8k 90Hz, card đồ hoạ RTX 2050 21.2tr
 • Thinkbook 14+ I7 12700H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.8k 90Hz 23.3tr
 • Thinkbook 14+ I7 12700H 32GB RAM 512GB SSD, màn 2.8k 90Hz 25.6tr
 • Thinkbook 14+ I7 12700H 32GB RAM 512GB SSD, màn 2.8k 90Hz, card đồ hoạ RTX 2050 28.8tr
 • Thinkbook 14+ I9 12900H 32GB RAM 512GB SSD, màn 2.8k 90Hz 26.9tr
 • Thinkbook 14+ I9 12900H 16GB RAM 512GB SSD, màn 2.8k 90Hz, card đồ hoạ RTX 2050 27.2tr
 • Thinkbook 14+ I5 13500H 16GB RAM 512GB SSD, màn 2.8k 90Hz 19.2tr
 • Thinkbook 14+ I5 13500H 32GB RAM 512GB SSD, màn 2.8k 90Hz 21.5tr
 • Thinkbook 14+ I7 13700H 32GB RAM 512GB SSD, màn 2.8k 90Hz 26tr
 • Thinkbook 16+ 16 inches :

 • Thinkbook 16+ 6600H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 60Hz 17.3tr
 • Thinkbook 16+ 6800H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 19.2tr
 • Thinkbook 16+ (2023) R7-7735H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 19.8tr
 • Thinkbook 16+ (2023) R7-7735H 32GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 22.8tr
 • Thinkbook 16+ 6800H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz, card đồ hoạ RTX 2050  23.6tr
 • Thinkbook 16+ 6800H 32GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 23.2tr
 • Thinkbook 16+ I5 12500H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 60Hz 17.7tr
 • Thinkbook 16+ I5 12500H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz, card đồ hoạ RTX 2050 21.6tr
 • Thinkbook 16+ I7 12700H 32GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 24.8tr
 • Thinkbook 16+ I7 12700H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz, card đồ hoạ RTX 2050 26tr
 • Thinkbook 16+ I7 12700H 32GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz, card đồ hoạ RTX 2050 29.7tr
 • Thinkbook 16+ I9 12900H 32GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 26tr
 • Thinkbook 16+ I9 12900H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz, card đồ hoạ RTX 2050 27.9tr
 • Thinkbook 16+ I5 13500H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 19.1tr
 • Thinkbook 16+ I5 13500H 32GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 21.6tr
 • Thinkbook 16+ I7 13700H 32GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 25.9tr
 • Yoga 13S 13.3 inches :

 • Yoga 13s 5600U 16GB RAM 512GB màn 2.5k 60Hz, 13.9tr
 • Thinkbook 14P 14 inches :

 • Thinkbook 14p 5600H 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz 14tr
 • Thinkbook 14p 5800H 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz  15.3tr (sẵn hàng)
 • Thinkbook 14p 5800H 16GB RAM 512GB màn 2.8k OLED 90Hz  16.6tr
 • Thinkbook 14p 6800H 16GB RAM 512GB màn 2.2k  60Hz  21.2tr
 • Merchevo Code 01 16 inches :

 • Merchevo Code 01 6800H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 18.2tr
 • Redmibook Pro 14 14 inches :

 • Redmibook Pro 14 6600H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 16tr
 • Redmibook Pro 14 6800H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 17.4tr
 • Redmibook Pro 14 I5 12450H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz 15.4tr
 • Redmibook Pro 14 I5 12450H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz, card đồ hoạ MX550 17.6tr
 • Redmibook Pro 14 I7 12450H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz, card đồ hoạ MX550 19tr
 • Redmibook Pro 14 I5 12500H 16GB RAM 512GB SSD màn 2.5k 120Hz, 16.5tr
 • Redmibook Pro 15 15.6 inches :

 • Redmibook Pro 15 6600H 16GB RAM 512GB SSD màn 3.2k 90Hz 16.7tr
 • Redmibook Pro 15 6600H 16GB RAM 512GB SSD màn 3.2k 90Hz, card đồ hoạ RTX2050 20.7tr
 • Redmibook Pro 15 6800H 16GB RAM 512GB SSD màn 3.2k 90Hz 17.4tr
 • Redmibook Pro 15 6800H 16GB RAM 512GB SSD màn 3.2k 90Hz, card đồ hoạ RTX 2050 22.9tr
 • Redmibook Pro 15 I5 12450H 16GB RAM 512GB SSD màn 3.2k 90Hz 16.9tr
 • Redmibook Pro 15 I5 12450H 16GB RAM 512GB SSD màn 3.2k 90Hz, card đồ hoạ RTX 2050 22.4tr
 • Redmibook Pro 15 I7 12450H 16GB RAM 512GB SSD màn 3.2k 90Hz, card đồ hoạ RTX 2050 24tr
 • Redmibook Pro 15 I5 12500H 16GB RAM 512GB SSD màn 3.2k 90Hz, 17.2tr
 • Xiaomibook Pro 14 14 inches  :

 • Xiaomibook Pro 14 I5 1240P 16GB RAM 512GB OLED màn 2.8k 90Hz cảm ứng 21.4tr
 • Xiaomibook Pro 14 I5 1240P 16GB RAM 512GB OLED màn 2.8k 90Hz cảm ứng, card đồ hoạ MX550 23tr
 • Xiaomibook Pro 14 I7 1240P 16GB RAM 512GB OLED màn 2.8k 90Hz cảm ứng, card đồ hoạ RTX2050 28tr
 • Xiaomibook Pro 14 6600H 16GB RAM 512GB OLED màn 2.8k 90Hz 17.8tr
 • Xiaomibook Pro 14 6800H 16GB RAM 512GB OLED màn 2.8k 90Hz 21tr
 • Xiaomibook Pro 16 16 inches :

 • Xiaomibook Pro 16 I5 1240P 16GB RAM 512GB oled màn 4k 60Hz cảm ứng 21.4tr
 • Xiaomibook Pro 16 I7 1240P 16GB RAM 512GB oled màn 4k 60Hz cảm ứng, card đồ hoạ RTX 2050 25tr
 • Yoga Slim 7 Pro X 14.5 inches :

 • Yoga Slim 7 pro X Pro  6800HS 16GB RAM 512GB màn 3k 120Hz 21tr
 • Yoga Slim 7 pro X Pro  6800HS 16GB RAM 512GB màn 3k 120Hz, card đồ hoạ RTX 3050 26.8tr
 • Yoga Slim 7 pro X Pro I5 12500H 16GB RAM 512GB màn 3k 120Hz 22.4tr
 • Yoga Slim 7 pro X Pro I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 3k 120Hz 26.9tr
 • Yoga Slim 7 pro X Pro I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 3k 120Hz, card đồ hoạ RTX3050 31.6tr
 • Yoga Slim 7 pro X Pro I9 12900H 32GB RAM 1024GB màn 3k 120Hz 31.3tr
 • Yoga Slim 7 pro X Pro I9 12900H 32GB RAM 1024GB màn 3k 120Hz, card đồ hoạ RTX3050 36.4tr
 • Thinkpad T16 16 inches :

 • Thinkpad T16 6850U 16GB RAM 512GB màn FullHD 60Hz 22.3tr
 • Thinkpad T14 14 inches :

 • Thinkpad T14 4750U 16GB RAM 512GB màn FullHD 60Hz 14.7tr
 • Thinkpad T14 5650U 16GB RAM 512GB màn FullHD 60Hz 15.9tr
 • Thinkpad T14 5850U 16GB RAM 512GB màn FullHD 60Hz 17.5tr
 • Thinkpad T14 6850U 16GB RAM 512GB màn FullHD 60Hz 21.9tr
 • Thinkpad T14 I5 1240P 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz 24.9tr
 • Thinkpad T14 I7 1260P 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz 29.1tr
 • Thinkpad T14S 14 inches :

 • Thinkpad T14S 5650U 16GB RAM 512GB màn FullHD 60Hz 17.5tr
 • Thinkpad T14S 5850U 16GB RAM 512GB màn FullHD 60Hz 19.1tr
 • Thinkpad Neo 14 14 inches :

 • Thinkpad Neo 14 6600H 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz 18.5tr
 • Thinkpad Neo 14 6800H 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz 19.9tr
 • Thinkpad Neo 14 I5 12500H 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz 21.1tr
 • Thinkpad Neo 14 I5 12500H 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz, card đồ hoạ RTX 2050 24.6tr
 • Thinkpad Neo 14 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz 25.3tr
 • Thinkpad Neo 14 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz, card đồ hoạ RTX 2050 28.8tr
 • Thinkpad Neo 14 I7 12700H 32GB RAM 512GB màn 2.2k 60Hz 31.4tr
 • Legion 5 pro 16 inches 2022 :

 • Legion 5 Pro 2022 I5 12500H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3060 30.4tr
 • Legion 5 Pro 2022 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3060 30.9tr
 • Legion 5 Pro 2022 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3070 36.5tr
 • Legion 5 Pro 2022 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3070ti 39.9tr
 • Legion 5 Pro 2022 I9 12900H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3060 31.3tr
 • Legion 5 Pro 2022 I9 12900H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3070 37.6tr
 • Legion 5 Pro 2022 I9 12900H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3070ti 41.6tr
 • Legion 5 Pro 2022 6800H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3060 29.5tr
 • Legion 5 Pro 2022 6800H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3070ti 35.1tr
 • Legion 5 15.6 inches 2022 :

 • Legion 5 2022 I5 12500H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3050 25.1tr
 • Legion 5 2022 I5 12500H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3050ti 27.1tr
 • Legion 5 2022 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3050 27.6tr
 • Legion 5 2022 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3050ti 29.1tr
 • Legion 5 2022 6600H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3050 20.7tr
 • Legion 5 2022 6600H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3050ti 24.7tr
 • Legion 5 2022 6800H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3050 23.6tr
 • Legion 5 2022 6800H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3050ti 24.3tr
 • Legion Slim 7 16 inches 2022 :

 • Legion Slim 7 2022 I5 12500H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3050ti 25.9tr
 • Legion Slim 7 2022 I5 12500H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3060 28.5tr
 • Legion Slim 7 2022 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3050ti 27.1tr
 • Legion Slim 7 2022 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3060 29.5tr
 • Legion Slim 7 2022 I7 12700H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3070 35.7tr
 • Legion Slim 7 2022 6800H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RX6600S 24.8tr
 • Legion Slim 7 2022 6800H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RX6800S 27.2tr
 • Legion 5 Pro 16 inches 2021 :

 • Legion 5 pro 2021 5800H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3060 26.7tr
 • Legion 5 pro 2021 5800H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz HDR, card đồ hoạ RTX 3070 30.7tr
 • Legion 7 16 inches :

 • Legion 7 2021 5800H 16GB RAM 1024GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3060 30.7tr
 • Legion 7 2021 5800H 32GB RAM 1024GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3070 35.6tr
 • Legion 7 2021 5900HX 32GB RAM 1024GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RTX 3080 38.2tr
 • Legion 7 6800H 32GB RAM 1024GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RX 6700 55tr
 • Legion 7  6800H 32GB RAM 1024GB màn 2.5k 165Hz, card đồ hoạ RX 6850 63tr
 • Thinkbook 16P 16 inches :

 • Thinkbook 16P Gen 3 6800H 16GB RAM 512GB màn 2.5k 165Hz, RTX 3060 30.8tr
 • Thinkbook 16PNX 6800H 16GB RAM 512GB, màn 2.5k 165Hz RTX 3050Ti 24.6tr
 • Thinkbook 16PNX 6800H 16GB RAM 512GB, màn 2.5k 165Hz, RTX 3050 24.8tr
 • Thinkbook 16P 5800H 16GB RAM 512GB, màn 2.5k 60Hz,  RTX 3060 25.3tr
 • Thinkbook 14 14 inches :

 • Thinkbook 14 5500U 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz  13.4tr
 • Thinkbook 14 5800U 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz  14.5tr
 • Thinkbook 15 15.6 inches :

 • Thinkbook 15 5600U 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz  13.8tr
 • Thinkbook 15 5600U 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz , card đồ hoạ MX450 14.9tr
 • Thinkbook 15 7530U 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz 14.4tr
 • Lenovo Xiaoxin Air 14 inches :

 • Lenovo Xiaoxin Air 14 5500U 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz  14.1tr
 • Lenovo Xiaoxin Air 14  5500U 8GB RAM 256GB màn FullHD  60Hz  10.5tr
 • Lenovo Xiaoxin Air 14  I5 1155g7 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz  13.8tr
 • Lenovo Xiaoxin Air 14  I5 1155g7 8GB RAM 256GB màn FullHD  60Hz  11.7tr
 • Lenovo Xiaoxin Air 14  I5 1240P 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz  15.4tr
 • Lenovo Xiaoxin Air 14  I5 1340P 16GB RAM 1024GB màn FullHD  60Hz  19.2tr
 • Thinkpad E14 14 inches :

 • Thinkpad E14 5300U 8GB RAM 256GB màn FullHD  60Hz  10.4tr
 • Thinkpad E14 5500U 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz  13.6tr
 • Thinkpad E14 5800U 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz  15.6tr
 • Thinkpad E14 5700U 16GB RAM 512GB màn FullHD  60Hz  14.6tr
 • Lenovo Xiaoxin Air 14 plus 14 inches :

 • Lenovo Xiaoxin Air14 plus 6600HS 16GB RAM 512GB màn 2.2k  60Hz  16.4tr
 • Lenovo Xiaoxin Air14 plus 6800HS 16GB RAM 512GB màn 2.2k  60Hz  19tr
 • Lenovo Xiaoxin Air14 plus I5 1240P 16GB RAM 512GB màn 2.2k  60Hz  16.2tr
 •  Xiaoxin Pro 14  14 inches 2022 :

 •  Xiaoxin Pro 14 2022  6800HS 16GB RAM 512GB màn 2.8k  120Hz  16.4tr
 •  Xiaoxin Pro 14 (2023)  7735H 16GB RAM 512GB màn 2.8k  120Hz  19.4tr
 •  Xiaoxin Pro 14 2022  I5 12500H 16GB RAM 512GB màn 2.8k  120Hz  17.9tr
 •  Xiaoxin Pro 14 2022  I9 12900H 16GB RAM 512GB màn 2.8k  120Hz  20.4tr
 •  Xiaoxin Pro 14 2022  I5 13500H 16GB RAM 1024GB màn 2.8k  120Hz  19.7tr
 •  Xiaoxin Pro 14 2022  I5 13500H 32GB RAM 1024GB màn 2.8k  120Hz  21.8tr
 •  Thinkpad X1 Carbon 14 inches  :

 •  Thinkpad X1 Carbon I5 1240P 16GB RAM 512GB màn 2.2k  60Hz  31.2tr
 •  Thinkpad X1 Carbon I7 1260P 16GB RAM 512GB màn 2.2k  60Hz  37.4tr
 •  Thinkpad X1 Carbon I7 1260P 32GB RAM 1024GB màn 2.2k  60Hz  55.5tr
 •  Thinkpad X1 Nano 13.3 inches  :

 •  Thinkpad X1 Nano I7 1260P 16GB RAM 512GB màn 2k  60Hz  34.7tr
 •  Thinkpad X1 Nano I5 1240P 16GB RAM 512GB màn 2k  60Hz  32.7tr
 •  Thinkpad X1 Nano I7 1160G7 16GB RAM 512GB màn 2k  60Hz  30.7tr
 •  Thinkpad X1 Nano I5 1130G7 16GB RAM 512GB màn 2k  60Hz  25.3tr
 •  HP Elitebook G9 2022  :

 •  Elitebook 835 G9 2022  6600U 16GB RAM 512GB màn FullHD 13.3 Inches  60Hz  17.3tr
 •  Elitebook 845 G9 2022  6600U 16GB RAM 512GB màn FullHD 14 Inches  60Hz  17.7tr
 •  Elitebook 845 G9 2022  6850HS 16GB RAM 512GB màn FullHD 14 Inches  60Hz  20.5tr
 •  Elitebook 865 G9 2022  6850HS 16GB RAM 512GB màn FullHD 16 Inches  60Hz  21.2tr
 •  Thinkpad X13 13.3 inches :

 •  Thinkpad  X13  5850U 16GB RAM 512GB màn FullHD 17.4tr
 •  Thinkpad  X13  6850U 16GB RAM 512GB màn FullHD  21.1tr
 •  Thinkpad  X13  i5 1240P 16GB RAM 1TB màn FullHD  24.6tr
 •  Thinkpad  X13  i7 1260P 16GB RAM 1TB màn FullHD  28.4tr
 •  Xiaomi Book Air 13 13.3 inches :

 •  Xiaomi Book Air 13  1230U 16GB RAM 512GB màn 2.8k oled cảm ứng 60Hz  18.3tr
 •  Xiaomi Book Air 13  1250U 16GB RAM 512GB màn 2.8k oled  cảm ứng 60Hz  21.8tr
 •  Zephyrus G14 14 inches :

 •  Zephyrus G14 6800HS 16GB RAM 512GB màn 2.5k 120Hz, card đồ hoạ 6700S  34.2tr
 •  Zephyrus G14 6900HS 16GB RAM 512GB màn 2.5k 120Hz, card đồ hoạ 6800S  47.2tr
 •  Zephyrus G15 15.6 inches :

 •  Zephyrus G15 6800HS 16GB RAM 512GB màn 2.5k 240Hz, card đồ hoạ RTX 3060  33.5tr
 •  Zephyrus G15 6800HS 16GB RAM 512GB màn 2.5k 240Hz, card đồ hoạ RTX 3070Ti  43.4tr
 •  Zephyrus G15 6900HS 16GB RAM 1024GB màn 2.5k 240Hz, card đồ hoạ RTX 3060  35.5tr
 •  Zephyrus G15 6900HS 16GB RAM 1024GB màn 2.5k 240Hz, card đồ hoạ RTX 3070Ti 40tr
 •  Zephyrus G15 6900HS 32GB RAM 1024GB màn 2.5k 240Hz, card đồ hoạ RTX 3080 53.3tr
 •  Xiaoxin 16 Pro 16 inches:

 •  Xiaoxin 16 Pro R7-7735HS 16GB RAM 1TB SSD màn 2,5k 120Hz 20tr
 •  Xiaoxin 16 Pro R7-7735HS 32GB RAM 1TB SSD màn 2,5k 120Hz 22tr
 •  Asus Vivobook Pro14 14 inches :

 •  Asus Vivobook Pro14 5600H 16GB RAM 512GB màn 2.8k Oled 90Hz 14tr
 •  Asus Vivobook Pro14 5800H 16GB RAM 512GB màn 2.8k Oled 90Hz 15.3tr